Islamitische Stichting Nederland – Veghel

Contactgegevens: Evertsenstraat 5, 5463 HM Veghel

E-mailadres: isnveghel@hotmail.com

RSIN: 802881233

Bestuur:

Voorzitter:

A. Gultekin

Secretaris: C. Yazici

Penningmeester: H.I. Acar

Vice-voorzitter: A. Metin

Doelstellingen:

ISN Veghel is sinds 1980 een religieus maatschappelijk non-profit organisatie en biedt de moslims in Veghel en omgeving mogelijkheden om aan hun godsdienstige verplichtingen te kunnen voldoen. Daarnaast bevordert ISN Veghel voor jong en oud de culturele, sociale en maatschappelijke belangen van moslims in Veghel en omgeving. ISN Veghel bevordert de emancipatie, participatie en integratie van moslims in Nederland. Tevens schenkt ISN Veghel aandacht aan bestrijding van polarisatie en islamfobie in de Nederlandse samenleving.

De stichting tracht deze doelen te verwezenlijken door:

– Voorlichting te geven op religieus gebied aan de inwoners van Veghel en omgeving;

– Evenementen te organiseren;

– Educatieve ondersteuning te bieden;

– Een ontmoetingsplaats aan te bieden voor jong en oud;

– Koran- en taallessen te geven.

Leden

ISN Veghel heeft op dit moment circa 350 leden die structureel geld doneren aan de moskee. Zij doneren gemiddeld € 120 per jaar.

Beloningsbeleid

Het bestuur functioneert volledig op vrijwilligers basis en ontvangt geen vergoeding. Enkel de gemaakte onkosten kunnen en de reiskosten kunnen worden gedeclareerd. 

Toezichtcommissie

De toezichtcommissie is een onafhankelijke commissie en maakt niet deel uit van het bestuur. De toezichtcommissie komt twee keer per jaar bijeen en controleert de administratie. De commissie controleert of de financiële informatie en verslag toereikend en correct zijn.

Donaties-Giften-Sponsors-Gebruikersvergoeding

De inkomsten van ISN Veghel bestaan onder andere uit giften van donateurs. ISN Veghel houdt een aantal keer per jaar een braderie waarvan de inkomsten ten behoeve van de moskee zijn. Bij het organiseren van deze braderie ontvangt ISN Veghel sponsorgeld om een deel van de gemaakte kosten te dekken. Tevens ontvangt de moskee contributie van de leden om de vaste lasten van de moskee te betalen.

Vrouwencommissie

De vrouwencommissie heeft een eigen bestuur en zij hebben inspraak op het bestuur. Zij organiseren diverse culturele, educatieve activiteiten en evenementen. Met deze activiteiten dragen zij financieel bij aan de inkomsten van de stichting.

Jongerencommissie

ISN Veghel heeft twee jongerencommissies, één voor jongens en één voor meisjes. Beide commissies hebben hun eigen voorzitter en commissieleden. Deze commissies zetten zich in voor de jongeren door activiteiten en evenementen te organiseren.

Activiteiten

De activiteiten van ISN Veghel kan men volgen op onze social media pagina’s.

De activiteiten die ISN Veghel organiseert zijn:

– Gebedsdiensten, 5x per dag

– Elk weekend Islamitische lessen

– Huiswerkbegeleiding

– Iftar maaltijd

– Braderie

– Hulpacties, zoals kleding inzameling

– Bedevaart organisatie

– Donaties aannemen

– Distributie van boeken en kalenders

– Viering van religieuze en nationale feestdagen

– Excursies organiseren

– Organiseren van sportactiviteiten Financiële verantwoording 2019